Sungha Jung – 2015 Live in Vietnam

Sungha Jung (sinh ngày 2.9.1996) là một acoustic fingerstyle guitarist người Hàn Quốc, nổi tiếng...

Read More